Kommentar till Jörgen Hettne & Stig Montin: ”Politik och juridik inom offentlig upphandling”

Författare

  • Sebastian Marx

Abstract

De offentliga investeringarna i EU:s ekonomi (EU 28 — ca 14 % av EU:s samlade BNP), sker genom offentlig upphandling. I Sverige upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för över 600 miljarder kronor varje år. Detta visar på den stora betydelsen av EU:s upphandlingsregler för att förverkliga den inre marknaden och att säkerställa att offentliga upphandlingar sker inom likartade ramar i alla medlemsstater.

Downloads

Publicerad

2018-12-07