Kommentar till Jörgen Hettne & Linda Nyberg: ”EU:s statsstödspolitik och det kommunala självstyret”.

Författare

  • Helena Linde

Abstract

Kommunalt självstyre är grundläggande. Det gäller för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Det är också vad som gör det möjligt att inom vårt demokratiska system ta ansvar för det offentliga åtagandet. Sverige är ett litet land med en stor geografi. Vitt skilda förutsättningar gäller mellan stad och land, mellan tätt och glest. Att lösa uppgiften – att ytterst svara för stora delar av det offentliga åtagandet – det ansvarstagande som i kommunallagen kallas ”angelägenheter av allmänt intresse” – förutsätter därför många gånger snabba politiska kompromisser och komplexa intresseavvägningar.

Downloads

Publicerad

2018-12-07