Kommentar till Magnus Lindh: ”Kommunal och regional lobbying i Bryssel. Mot nya former av governance?”

Författare

  • Sven Kastö

Abstract

Av utredningen EU på hemmaplan (Strömvik 2016) framgick Sveriges låga EU-kunskap med all önskvärd tydlighet. Resultatet fungerade som en väckarklocka och den lokala och regionala nivån i Sverige har sedan dess visat en god vilja att förändra situationen till det bättre. Behovet av att sprida EU-kunskap har dryftats på flera konferenser och avsikts- förklaringar och konkreta informationsåt- gärder har tagits fram i till exempel olika EU-handslag runtom i Sverige.

Publicerad

2018-12-07