Inledning: Kommunen i EU

Författare

  • Stig Montin
  • Dalia Mukhtar-Landgren
  • Maria Strömvik

Abstract

Långt från både Bryssel och de nationella huvudstäderna tolkar, tillämpar och påverkar kommunala politiker och tjänstemän dagligen EU:s politik. Det kan exempelvis röra upphandlingen av städning av kommunens äldreboenden, tillsynen av livsmedelshantering i förskolorna eller regeltillämpning i samband med nybyggnation. Kommunerna möter också EU:s regelverk i sin utvecklingspolitik, till exempel i arbetet med tillväxtstrategin EU 2020 eller när de ansöker om projektfinansiering från EU:s strukturfonder för lokala satsningar på kompetensutveckling för kommunens lärare, ett arbetsmarknadsprojekt för unga med ofullständiga gymnasiebetyg, eller i en kommunal näringslivssatsning. Därutöver händer det också att kommuner försöker påverka EU:s lagstiftning via olika kanaler, ofta utan att ta vägen via regeringskanslierna i huvudstäderna.

Downloads

Publicerad

2018-12-07