Betts, Alexander & Collier, Paul 2017. Refuge – Transforming a Broken Refugee System, samt Filomeno, Felipe Amin, 2017. Theories of Local Immigration Policy.

Författare

  • Jon Nyhlén
  • Gustav Lidén

Abstract

Mot bakgrund av de senaste årens stora mottagande av flyktingar och den påföljande debatten om flyktingmottagandet, både i Europa och Sverige har frågor om motta- gande och integration kommit högt upp på den politiska dagordningen. Naturligtvis har händelserna även kommit att sysselsätta forskare och vi kan med stor säkerhet förvänta oss flera intressanta publikationer på temat i

framtiden. Med anledning av detta skulle vi vilja uppmärksamma två böcker som utkom- mit under 2017 och som på olika sätt belyser frågan om hur de länder som är målen för fattiga och flyende människor ska hantera denna situation. Den ena boken är Transforming a Broken Refugee System av Alexander Betts & Paul Collier. Den andra är Refuge: Theories of Local Immigration Policy” av Felipe Amin Filomeno. Böckerna har olika angreppssätt på frågorna men kan på ett intressant sätt anses länka till varandra. Medan den förstnämnda utgår från ett bredare angreppssätt och behandlar frågorna ur ett makroperspektiv analyserar den senare frågan utifrån ett alltför ofta bortglömt perspektiv, nämligen betydel- sen av den lokala nivån vad gäller migration- och integrationsfrågor.

Downloads

Publicerad

2018-12-07

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar