Linnarsson, Magnus, 2017. Problemet med vinster. Lund: Nordic Academic Press.

Författare

  • Jakob Heidbrink

Abstract

”Som inledningsvis konstaterades betraktas konflikten kring privat eller offentlig drift ofta som en modern företeelse. En inte ovanlig uppfattning är att det sena 1900-talet förde med sig något radikalt nytt i synen på hur allmännyttiga uppgifter borde organiseras. Det bör stå klart att det är en ofullständig förklaring och att frågan om driftform av allmännyttiga uppgifter är starkt präglad av ett historiskt arv och av historiska uppfattningar om vem som bäst företräder det allmänna. Den politiska konflikten är i det avseendet tidlös även om olika tidsepoker naturligtvis har olika karaktär” (Linnarsson 2017: 248).

Downloads

Publicerad

2018-12-07

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar