Hörnqvist, Magnus, 2017. Klass. Stockholm: Liber.

Författare

  • Terence Fell

Abstract

Historiskt associeras klass med ett stratifierat samhälle kännetecknat av orättvisor (Crompton 2012). Av det skälet kan klassbegreppets aktualitet idag uppfattas som ett nederlag för demokratin. I ett land som Sverige, länge känt för sitt generösa välfärdssystem, kan en bok med en rubrik som Klass utmana såväl politiker som akademiker. Omfattande forskning visar att klassbegreppet har mer relevans i dagens samhälle än tidigare, dels som ett resultat av de senaste decenniers ökande segregation. Det är uppfriskande att detta är för- fattarens utgångspunkt och inte fokus. I detta traditionellt sociologiska fält lägger kriminologen Magnus Hörnqvist grunden till en förnyad förståelse av dagens svenska klassamhälle, och här kan statsvetenskapen bidra ytterligare med andra, kompletterande perspektiv.

Downloads

Publicerad

2018-12-07

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar