Goodhart, David, 2017. The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics. London: Hurst & Company.

Författare

  • Daniel Braw

Abstract

Många inflytelserika böcker har skrivits med utgångspunkt i enkla distinktioner: allt från Eros och Agape och Fariseism och kristendom till Män är från Mars och kvinnor är från Venus. I den brittiske journalisten David Goodharts fall är distinktionen ännu enk- lare: varsomhelst och någonstans, anywhere och somewhere. Dessa båda positionsbestämningar förklarar, menar han, såväl den dubbla liberaliseringen i västvärlden under de senaste årtiondena (ekonomisk och social) som motreaktionen i form av populism. Människors förbindelse till den plats där de bor ger upphov till ”värderingskluster” (Good- hart 2017:4). En högutbildad kosmopolitisk medelklass utan starkare koppling till vare sig hemland eller hembygd har genomfört förändringar som nu det mindre mobila, mer lokalt präglade folkflertalet reagerar emot.

Downloads

Publicerad

2018-12-07

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar