Samverkan med omgivande samhället – hot eller möjlighet?

Författare

  • Jonas Hinnfors

Abstract

Förra året presenterade regeringen en forsk- ningsproposition: Proposition 2016/17:50 ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Ett år har gått men när budskapet har sjunkit in står det klart att universitetens forskning står inför en resursfördelningsrevolution. Den så kallade tredje uppgiften som vi levt med flera decennier skall successivt arbetas in och påverka resursfördelning till universiteten lika mycket som de traditionella kvalitetsmåtten publikationer och citeringar. Regeringen skriver explicit att den ”avser att ge samverkan samma vikt som kvalitetsindikatorerna” (Prop 2016/17:50, sid 59).

Downloads

Publicerad

2018-12-07

Nummer

Sektion

Statsvetenskapliga förbundet