Mönstersökning med hjälp av ideal­typsteori och sociala mekanismer

En kommentar till Li Bennich-Björkman

Författare

  • Bo Bengtsson

Abstract

I sin breda och uppslagsrika artikel ”Samhällsvetenskaplig forskning. Söndrade vi falla?” i nummer 3/2017 av Statsvetenskaplig tidskrift uttrycker Li Bennich-Björkman (LBB) oro för vart statsvetenskapen (och samhällsvetenskapen) är på väg. Hon bekymrar sig för om vi längre kan påstå något bestämt om världen därute på ett sätt som når ut till omvärlden. Finns det någon tredje väg mel- lan ”själlös” positivism och ”tornputsande” posthermeneutik? Underrubriken ”Söndrade vi falla?” antyder också att hon ser växande splittring inom ämnet mellan olika perspek- tiv (mångfald skulle jag säga) som ett problem i sig. Hennes text handlar dock mindre om splittringen som sådan än om kritik av vissa perspektiv.

Downloads

Publicerad

2018-12-07

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden