Ideologisk orientering som lärprocess – Herbert Tingsten och erfarenheten

Författare

  • Johan Stenfeldt Johan Stenfeldt är verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Abstract

Den svenske statsvetaren och publicisten Herbert Tingsten var under årtiondena vid 1900-talets mitt en centralgestalt inom skilda delar av det svenska samhället. Som statsvetare författade han en lång serie skrifter om författningsutveckling och politisk idéhistoria, och som chefredaktör för Dagens Nyheter var han en idog opinionsbildare i frågor om svensk NATO-anslutning, atomvapen, och mycket annat. Den omfattande och mångfasetterade produktionen har gjort att många fors- kare och journalister intresserat sig för olika aspekter av hans tänkande. Religionskritikern, totalitarismteoretikern och antikommunisten Tingsten tillägnades i tur och ordning veten- skapliga studier under 90-talet, och på senare år har kulturradikalen och vetenskapsmannen fått framträda i monografier. Ofta fokuseras i dessa verk Tingstens ideologiska tillhörighet. Denna kom över åren att kännetecknas av en viss ombytlighet, inte minst i valet mellan liberalism och socialism. Han tog intryck av sin föränderliga omvärld, förändrades själv med den, och dessa intryck påverkade den ideolo- giska positionsangivelsen. Man kan uttrycka det så att han lärde sig något av det han läste och såg. Det är denna fråga om ideologi och lärande som här står i centrum.

Downloads

Publicerad

2016-03-17

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden