Brommesson, Douglas & Friberg-Fernros, Henrik, 2013. Bortom den sekulära staten. Religion och politik i en postsekulär tid. Lund: Studentlitteratur.

  • Daniel Braw
Publicerad
2016-02-15
Sektion
Litteraturöversikter