Ett val, tre arenor, åtta partier – en partianalys av riksdagsvalet 2014

  • Jonas Hinnfors
  • Malena Rosén Sundström

Abstract

Varför förlorade Moderaterna stort i valet 2014? Varför tangerade Socialdemokraterna sitt sämsta valresultat på hundra år? Och varför blev Sverigedemokra- terna valets enda vinnare? Dessa och en rad andra partirelaterade frågor ställer vi i detta specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift som ägnas åt analyser av vart och ett av riksdagspartiernas agerande inför valet 2014, samt av den efter- följande regeringsbildningen.

Författarbiografier

Jonas Hinnfors
Jonas Hinnfors är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Malena Rosén Sundström
Malena Rosén Sundström är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Publicerad
2015-06-26
Sektion
Uppsatser