Säll, Line, 2014. Regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser. Om politik, makt och kunskap i det regi- onala samhällsbyggandet. Karlstad University Studies 2014:24. Karlstad: Karlstads universitet

  • Kristina Boréus

Författarbiografi

Kristina Boréus
Kristina Boréus är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Publicerad
2015-06-25
Sektion
Litteraturgranskningar