Kommentarer till Johan P. Olsen, “Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre”

  • Marcus Agnafors
  • Erik Amnå
  • Torbjörn Bergman
  • Magdalena Bexell
  • Ylva Stubbergaard
  • Elin Wihlborg
  • Björn von Sydow

Abstract

Redaktionen har bett några svenska statsvetare att fritt kommentera den text av Johan P. Olsen, som publiceras i detta nummer av Statsvetenskaplig tidskrift.

Författarbiografier

Marcus Agnafors

Marcus Agnafors är verksam vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Erik Amnå

Erik Amnå är verksam vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.

Torbjörn Bergman
Torbjörn Bergman är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Magdalena Bexell
Magdalena Bexell är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Ylva Stubbergaard
Ylva Stubbergaard är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Elin Wihlborg
Elin Wihlborg är verksam vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
Björn von Sydow
Björn von Sydow är socialdemokratisk riksdagsleda- mot och f.d. talman i Sveriges riksdag.
Publicerad
2015-06-25
Sektion
Uppsatser