Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

  • Johan P. Olsen

Abstract

Kan Ambrogio Lorenzettis allegori fra slutten av 1330-tallet -det gode styresett og det dårlige styresett og deres virkninger på samfunnet- bidra til en bedre forståelse av de politiske institusjonene og politikkens betydning for borgernes livskvalitet og samfunnsutviklingen? Kan de «leses» som politisk teori og bidra til å belyse de moderne demokratienes organisering, virkemåte og utviklingsretning: Hvilke typer politiske ordener og regjeringsformer som eksisterer. Hvilke som skaper et godt styresett og et velfungerende samfunn. Hvilket politisk handlingsrom som finnes, eller kan skapes, for å utvikle et bedre samfunn gjennom å endre styresettet.

Författarbiografi

Johan P. Olsen

Johan P. Olsen är verksam vid Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. 

Publicerad
2015-06-25
Sektion
Uppsatser