Anderson, Eva-Lotta, 2013. Kön och ansvar i sjukförsäkringen. En stu- die av utredningstexter 1944 – 2006.

  • Kristina Boréus
Sektion
Litteraturgranskningar