Om att främja kontakter och samarbete, nationellt och internationellt

Författare

  • Michele Micheletti

Abstract

Att bli vald till ordförande i SWEPSA är ett intressant och utmanande inslag i en lång statsvetenskaplig karriär, som framför allt har varit inriktad mot internationellt forsknings- samarbete, ledarskapsuppdrag inom insti- tutionen och en period i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsve- tenskap och som ordförande i Vetenskapsrå- dets statsvetenskapliga beredningsgrupp. Nu får jag tillfälle att möta ”oss” på ett nytt sätt. 

Nummer

Sektion

Statsvetenskapliga förbundet