Nya anslag från VR, RJ och Forte

Författare

  • Björn Badersten

Abstract

Den statsvetenskapliga forskningen i Sverige är starkt beroende av extern finansiering. Sedan länge har tre institutioner haft en särställning när det gäller finansiering av forskning inom stats- vetenskapens traditionella kärnområden, nämligen Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileums- fond och Forte (tidigare FAS). Konkurrensen om forskningsanslag är i dag mycket hård och de projekt som ges anslag får därmed i någon mening anses representera forskningsfronten inom svensk statsvetenskap.

Det är av allmänt intresse att delge hela ”statsvetarsverige” information om innehållet i denna nya forskning. I stort sett alla de forskare som erhållit nya projektbidrag i statsvetenskap för år 2013 från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Forte publicerar därför en samman- fattning av sin forskningsansökan i tidskriften. 

Downloads

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden