Uppfostringsanstalten istället för det utlovade paradiset eller Sverige inifrån Jacek Kubitsky. Några tankar kring förmedlingen av stereotyper.

Författare

  • Magdalena Żmuda-Trzebiatowska

Abstract

Magdalena Żmuda-Trzebiatowska har till denna volym bidragit med två artiklar. Den första kompletterar i viss mån Ugglas artikel genom att Jacek Kubitskys bok Szwecja od środka ("Sverige inifrån") från 1987 exemplifiera de stereotyper av svenskar som florerar bland polska invandrare i Sverige. Żmuda-Trzebiatowska visar att Kubitskys strävan att bryta ned den starkt idealiserade bild av Sverige som finns hos polacker i Polen resulterar i att han ersätter den med andra stereotyper i Sverige, fast negativ art. Żmuda-Trzebiatowska diskuterar tänkbara orsaker till uppkomsten av negativa stereotyper hos polska invandrare. Hon pekar först och främst på en frustration, född ur ouppfyllda drömmar som knutits till emigrationen, och på kulturkrockar mellan å ena sidan de i en katolsk tradition och med patriarkaliskt värdesystem uppvuxna polackerna och å andra sidan svenskar som betondar modernitet och frigörelse från traditioner.

Downloads