Sverige och Polen i historiskt perspektiv. Bortom stereotyper

Författare

  • Kristian Gerner
  • Klas-Göran Karlsson

Abstract

Den andra artikeln, skriven av Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner, ger en historisk översikt över de svensk-polska politiska och kulturella kontakterna från tidig medeltid framtill våra dagar. En del polsk-svenska stereotyper, huvudsakligen från 1600 talet tas upp. Författarna betonar att de till Sverige invandrade polska judarna tas upp. Författarna betonar att de till Sverige invandrade polska judarna utgjorde en viktig förenade länk mellan länderna. Artikelns bakgrundshistoria utgör en god illustration på dagens svenska stereotyper om Polen. Artikeln beställdes nämligen ursprungligen  av Svenska institutet för att översättas och spridas i Polen. Översättningen stoppades dock av Sveriges ambasad i Warszawa med motiveringen att polackerna skulle stötas av det i texten ägnas för mycket utrymme åt judar och polsk antisemitism.

Downloads