Sverige i polska flyktingars ögon under andra världskriget

Författare

  • Andrzej Nils Uggla

Abstract

Andrzej Nils Uggla tar i sin artikel upp två perspektiv på polackernas förhållningssätt till svenskarna - ett "utifrånperspektiv", dvs. bilden av svenskar hos invåndarna i Polen, och ett "inifrånperspektiv", vs. bilden av svenskar bland polacker bosatta i i Sverige. Han fokuserar på det sistnämnda genom att beskriva polska flyktingars möte med Sverige under och strax efter andra världskriget. Han skildrar de polska flyktingarnas svårigheter att knyta känslomässiga band med de svenskar, deras problem på arbetsmarknaden (i synnerhet gällde detta de intellektuella) och den ständiga ovissheten om uppehållstillståndets längd. Han reflekterar över hur detta påverkade deras bild av Sverige.

Downloads

Publicerad

2014-03-05