På jakt efter nya stereotyper

Författare

  • Mika Larsson

Abstract

Mika Larssons artikel har sin utgångspunkt i synen på stereotyper som kognitiva redskap som hjälper oss att orientera oss i vår värld. Hon beskriver de förenklade oppositioner och kategorier som hon skapde för sig själv för att förstå polackarna när hon arbetade som utrikeskorrespondent i Polen 1980-82. För dem som vill förstå en kultur leder vägen så småningom från stereotyper till komplexa samband, konkluderar hon. Larsson hävdar att att de polsk-svenska stereotyper som var i omlopp före 1989 för det mesta uppstod ur ett tomrum, i brist på kontakter. Efter förändringar 1989 kan vi med de intensfierade kontakterna se en ömsesidig omvärdering av varandras stereotyper och se nya stereotyper födas.

Downloads