Inledning: Speglar vi oss i varandra? Några funderingar kring de nationella stereotypernas beskaffenhet

Författare

  • Barbara Törnquist-Plewa

Abstract

Den första artikeln i volymen är författad av Barbara Törnquist-Plewa. Den är tänkt att fungera som en kort teoretisk inledning till temat, nationella stereotyper. På grundval av några numera klassiska verk om stereotyper (av bland andra Lippman och Allport) och den senaste socialpsykologiska forskningen inom området diskuteras stereotypernas karakteristiska drag, uppkomst, reproduktion, funktioner och förändring. Det teoretiska resonemanget illustreras med ett antal empriska exempel tagna ur de svensk-polska kontakternas historia. Artikeln tar även upp stereotypernas inflytande på mänskliga relationer och diskuterar varför det är viktgt att forska om stereotyper.

Downloads