Georg Brandes' Intryck från Polen: Stereotyper på got och ont

Författare

  • Krzysztof Stala

Abstract

Istället för en kommentar till Gerners och Karlssons bidrag har Krzysztof Stala levererat en egen artikel med syftet att bredda perspektivet från svenskt till skandinaviskt . På grundval av dansken Geroges Brandes' bok Intryck från Polen visar Stala att stereotyper kan leda till kunskap  om de används på ett kreativt och kritiskt sätt. Med Brandes som exempel demonstrerar författaren att man kan bära på sterotyper utan bli deras fånge. För detta krävs dock att man som Brandes är beredd att dekonsturera stereotyperna, genomskåda deras ideologiska bas och se "den andra" som annorlunda men ej underlägsen.

Downloads