Från skurkaktiv barbar till kåt intellektuell. Svensken i polsk litteratur.

Författare

  • Leonard Neuger

Abstract

Leonard Neuger artikel innehåller en analys av svensken i polsk litteratur från barocken till våra dagar. Författaren konkluderar att svenskar i de fall de skildras i den polska litterature inte beskrivs som individer utan fungerar som symboler. I den äldre polska litteraturen symboliserar de främlingen eller ärkefienden och den modeena ltteraturen står de för den fysiska hälsans ideologi eller den sexuella revolutionen. I sin egenskan av dessa symbolder tjänar de som katalysatorer  för den polska identiteten.

Downloads