Stereotypen som referensram. Bilden av Polen i svensk dagspress 1989-1999

Författare

  • Magdalena Żmuda-Trzebiatowska

Abstract

Magdalena Żmuda-Trzebiatowskas andra artikel är en presentation av bilden av Polen i svensk press under perioden 1989-1999, dvs. efter kommunismens fall. Hon beskriver fem "favoritämnen" som särskilt ofta tas upp i pressens bevakningar av Polen: miljöförstöring, antisemitism, den katolska kyrkans dominans samt polsk-tyska och polsk-ryska relationer. Via dessa ämnen (som återkommer i allehanda, ibland oberättigade kontexter) reproduceras en stereotyp bild av Polen som ett smutstigt, av luftföroreningar förgiftat land med en antisemitiska, religiöst  fanatiskt, antitysk och antirysk befolkning. Żmuda-Trzebiatowska argumenterar för testen att dessa stereotyper säger mer om betraktarens (dvs. identitet än om det betraktade (svs. polackerna) identitet än om det betraktade (dvs. polackerna).

Downloads

Publicerad

2014-03-05