Att se upp till, se ner på eller helt enkelt att bara se

Författare

  • Kjell Albin Abrahamsson

Abstract

Kjell Albin Abrahamsson diskuterar i sin artikel hur stereotyperna används av olika folk för att framhävaden egna nationens värde och upprätta hierarkier bland nationer. Han påpekar att att Östeuropas folk, inklusive polackerna, har en låg status i svenskarnas hierarki av nationer. Han ger exempel på hur massmedier bidrar till detta genom att reproducera negativa stereotyper; han påtalar behovet av förändring och ser möjligheter till detta i den radikalt ändrade situationen efter 1989 och de ökade kontakterna folken emellan. Samtidigt visar han dock upp exempel på hur seglivade stereotyperna är.

Downloads