Can open access create a sound scholarly publishing market?

Authors

  • Ulf Kronman
  • Anna Lundén

Abstract

I senaste numret av ScieCom Info föreslår Leif Longva en modell för att upphandla tidskrifter för open access-publicering via ett upphandlingsförfarande för att på så vis utsätta dem för priskonkurrens. Longvas förslag innehåller en del bra tankar rörande vikten av att inte göra om misstagen med prenumerationerna och dölja kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen för forskarna när vi nu ställer om systemet från prenumerationer till open access-publicering.

Vår huvudinvändning mot Longvas tänkvärda förslag är att tidskriftspublicering inte är en tillräckligt enhetlig och konkurrensutsatt marknad för att lämpa sig för offentlig upphandling, även om vi ställer om den till open access. Så länge det är tidskrifter med sina prestigefyllda titlar, specifika läsargrupper och impaktfaktorer som vi upphandlar är det inte sannolikt att det går att skapa en sund marknad med fri konkurrens.

För att kunna skapa en välfungerande marknad för vetenskaplig publicering måste vi befria den vetenskapliga artikeln från tidskriftens bojor. Först när artiklar sakkunnig­granskas och publiceras fristående som en renodlad service till författarna snarare än till läsarna kommer vi att kunna skapa en sund marknad för vetenskaplig publicering.

Downloads

Issue

Section

Articles