The Tromsø publication fund – extreme growth!

Authors

  • Jan Erik Frantsvåg

Abstract

Etter mer enn to års drift viser publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø fortsatt sterk og økende vekst – selv våre mest optimistiske prognoser har ikke vært optimistiske nok. Helsefakultetet er den største mottakeren av støtte, dette har flere gode grunner. BMC, med Springer Open, har en betenkelig høy markedsandel hos fondet. Med dagens vekst må vi begynne å tenke på hva slags mekanismer som skal ta over, når OA er blitt ‘mainstream’ må finansieringen bygges inn i den ordinære fordelingen av midler og ikke administreres særskilt.

Downloads

Issue

Section

Articles