Vol. 1 No. 1 (2014): Kriskommunikation, medier och terrorism: En analys av terrorattackerna i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011

Denna rapport är en sammanfattning av ett delprojekt inom forskningsprojektet ”gränsöverskridande kriskommunikation” som genomförts under 2011-2014 på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.  Detta delprojekt har letts av Jesper Falkheimer som också författat denna rapport. Projektledare för hela projektet har varit docent Eva-Karin Olsson vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, som också har bidragit till denna delstudie men främst till andra delstudier. Projektet har lett till en hög produktion när det gäller internationella vetenskapliga publikationer och har presenterats på olika konferenser; denna delrapport avser att öka spridningen av en del av resultaten på nationell nivå.

Published: 2014-08-13

Full Issue