Autentisk examination – vad är det?

Författare

  • Sandra Nilsson

Nyckelord:

examination, autentisk examination, programmeringstentamen

Abstract

Inom professionsutbildningar finns inbyggt att studenterna förr eller senare skall vara kapabla att hantera autentiska situationer och problem. Därav följer möjligen att det sätt vi testar studenterna på i examinationen också skall vara så autentiskt som möjligt. I denna text utforskas litteraturen kring fenomenet autentisk examination, relationen till andra begrepp kring lärande berörs och slutligen redovisas ett försök med autentisk examination på en grundkurs där studenternas upplevelser har undersökts. Det visar sig att många viktiga aspekter upplevs som relativt autentiska samtidigt som andra har tydlig förbättringspotential.

Additional Files

Publicerad

2022-01-26