Ledarskapsrelaterade ämnen i ingenjörsprogram – vem avgör vad och hur mycket?

Författare

  • Henrik Szentes

Nyckelord:

ledarskap, projektledning, ingenjör, utbildning

Abstract

Ingenjörsutbildningars utformning samt vilka kunskaper och färdigheter studenterna bör besitta vid examen är en allt viktigare fråga med tanke på hur snabbt både teknologi och samhälle utvecklas. Det krävs fortsatt klassiska kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, men också kunskaper kring nya rön inom naturvetenskap, teknik, hållbarhet och ekonomi, och dessutom kunskaper och färdigheter kring ledarskap och projektledning. Det här konferensbidraget bygger på en studie finansierad av organisationen Byggrådet, och syftar till att initiera samtal kring hur olika intressentperspektiv kan beaktas i långsiktig program- och kursplanering, och kring behovet av ledarskaps- relaterade ämnen i relation till andra kunskapsområden.

Downloads

Publicerad

2022-01-26