Serious gaming som verktyg för bättre (och roligare) lärande

Författare

  • K. Jönsson
  • S. Haghighatafshar
  • H. Aspegren
  • N. Andreasson

Nyckelord:

Serious gaming, Lärande, Upplevelse, FCF:The Game

Abstract

Serious gaming medger lärande av kompetenser i en simulerad realistisk miljö och komplexa frågeställningar, som t ex hur tillskottsvatten och bräddning uppstår och kan åtgärdas i en stad, kan tydliggöras.

FCF:The Game har utvecklats och testats i en studentgrupp på LTH. Det stora flertalet av studenterna upplevde det som både roligt, meningsfullt och lärorikt att spela FCF:The Game och nästan hälften av studenterna slutförde merparten av uppdragen i spelet trots att det inte var obligatoriskt.

Genom spelandet fick studenterna kunskap om många fler metoder och verktyg som är effektiva för att bekämpa tillskottsvatten och bräddning än vad de kände till på förhand och spelet har hjälpt studenterna att förstå de komplexa samband som leder till att bräddning uppstår i en stad samt hur tillskottsvatten och bräddning kan åtgärdas.

En risk som identifierades i denna studie är att specifik kunskap kan förväxlas med generell kunskap om de scenarion som används i spelet är alltför snäva, varför uppdragens mångfald bör vara stor.

Downloads

Publicerad

2022-01-26