Aktivt inlärningsseminarium för undervisning av komplexa problem för förstaårsstudenter

Författare

  • Akram Abdul Hamid

Nyckelord:

komplexa system, verklighetsliknande scenario, kamratrespons, SOLO-taxonomin

Abstract

Denna artikel behandlar utformningen av en omarbetad projektuppgift och ett nytt diskussions- seminarium i en kurs för förstaårsstudenter på brandingenjörsprogrammet. Seminariet, som sker i slutet av kursen, tillämpar aktiva inlärningstekniker för att hjälpa studenterna i deras framsteg inom SOLO-taxonomin. Genom processen tillämpar studenterna tidigare erövrade kunskaper i ett verklighetsliknande scenario som gör det möjligt för dem att koppla ihop teori och praktik, förbereder dem för framtida arbete, befäster den kunskap de förvärvat, och korrigerar eventuella missuppfattningar. Genom kamratgranskning måste de dessutom försvara de beslut de tar, och genom återkoppling från läraren förstärker de den kunskap de har förvärvat och vägleds till en bättre förståelse av ämnet.

Downloads

Publicerad

2022-01-26