Open Optics Module – av studenter, för studenter

Författare

  • Johan Mauritsson
  • Samuel Selleck

Nyckelord:

Online teaching, computer aided exercises, optics

Abstract

Pandemin tvingade oss att snabbt tänka både annorlunda och kreativt eftersom verktygen för online- undervisning och examination inte var utvecklade. Vi var tvungna att leta efter resurser varhelst vi kunde hitta dem. I kursen Våglära och optik har vi genom åren haft en rad studentprojekt under vilket en av studenterna utvecklade mjukvara för stråloptik som sitt projekt. Denna kod byggdes sedan ut och omformades så att den kunde användas för att ersätta den geometriska optiklaborationen när vi tvingades att ersätta den befintliga laborationen med en onlineversion. Att förvandla ett studentprojekt till en applikation som används av mer än 400 studenter per termin på alla tänkbara plattformar var en utmaning, men det fungerade. Detta blev startskottet för ett större projekt – Open Optics Module [1]. Här har vi samlat nedladdningsbar mjukvara och onlinematerial som vi tagit fram för optikkurserna och även startat en formelsamling online som är utformad för fysikkurserna de tre första åren på universitetet.

Downloads

Publicerad

2022-01-26