Hur får man balans i studierna?

En rapport om studie- och karriärvägledningens retentionsarbete

Författare

  • Ingrid Holmberg

Abstract

Studie- och karriärvägledarna vid LTH har under många år arbetat aktivt med retentionsarbete (uppföljning av studieresultat). Jag har ofta undrat över hur studenterna upplever samtalen och vad samtalen har lett till. Vissa studenter träffar vi många gånger, andra träffar vi enskilt en gång eller inte alls. Hur tänker de som varit hos oss om vårt arbete? På vilket sätt har vårt arbete gett resultat för den enskilda individen? Studie- och karriärvägledningens dilemma är att vi har tystnadsplikt. Vi vet mycket om studenternas vardag, hur de ser på olika saker och vad som sker på LTH. Denna undersökning är ett försök att beskriva hur vårt arbete går till och vad det kan leda till. Studentens upplevelse och om hur vi kan förbättra vårt arbetssätt.

Downloads

Publicerad

2022-01-26