Användning av beräkningsappar i Canvas

Författare

  • Michaël Grimsberg
  • Gunnar Lidén

Nyckelord:

Matlab, Canvas, Reaktionsteknik, Simulering

Abstract

Som ersättning till datorövningar och komplement till föreläsningar och räkneövningar har interaktiva beräkningsappar tagits fram. Appar kan integreras i Canvas. De kan användas vid föreläsningar till att göra illustrationer levande och ersätta räkne- och datorövningar med ett observerande/reflekterande inlärning.

Downloads

Publicerad

2022-01-26