Utan m¨an vågar kvinnor prova – l¨ardomar av genusseparerad programmeringsundervisning

Författare

  • Sandra Nilsson
  • Björn Regnell

Nyckelord:

Datavetenskap, programmering, genus, genusfrågor, mångfald

Abstract

D-programmet på LTH har en låg andel kvinnliga s¨okande, samtidigt som intresset f¨or att l¨ara sig programmera bland kvinnor tycks ¨oka. Det finns exempel på att intresset ¨ar ¨overv¨aldigande stort n¨ar det anordnas programmeringsundervisning som endast ¨ar avsedd f¨or kvinnor. Vilka ¨ar intresserade och varf¨or? Kan detta ge oss f¨orslag på vad LTH
kan g¨ora f¨or att ¨oka mångfalden på D-programmet? Unders¨okningen gjordes genom att intervjua 19 stycken programmeringsintresserade kvinnliga nyb¨orjare. Bilden som v¨axer
fram visar att man inte vill riskera att vara enda nyb¨orjaren och dessutom tillh¨ora en minoritet med avseende på genus. Resultaten indikerar att vid val av utbildning s¨oker man sig hellre till ett ¨amne d¨ar alla kan antas ha samma f¨orf¨orståelse. F¨or svenska h¨ogskolors del hade kanske en j¨amnare sammans¨attning kunnat uppnås om fler fick prova på att programmera i ett sammanhang d¨ar alla ¨ar nyb¨orjare, och genom det inspireras att s¨oka ett utbildningsprogram.

Downloads

Publicerad

2016-12-15