Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildningen

  • Susanna Lundberg

Abstract

Jag kommer i artikeln att diskutera socionomstudenters skrivande ur ett textteoretiskt perspektiv, och mer specifikt se på utredningar av barn i fara, en process och texttyp som är vanlig inom socialtjänsten och ställer specifika krav på både interaktion och skrivande. Jag menar att relationerna mellan det akademiska skrivandet och det professionella borde uppmärksammas mer för att tydliggöra de akademiska färdigheternas roll inom professionen.

Publicerad
2018-09-19
Sektion
Övrigt