Att stå på egna ben – om övergången från samhällsvård till vuxenliv

  • Ingrid Höjer
  • Yvonne Sjöblom

Abstract

Artikeln behandlar hur övergången från ung till vuxen ter sig för en sårbar grupp av unga, de som varit i samhällsvård. Vilken roll spelar vården, socialtjänsten och den biologiska familjen för dem? Vilken betydelse får den förlängda ungdomstiden för ungdomar vars sociala nätverk är resurssvaga?
Publicerad
2016-04-12
Sektion
Artiklar