När olikhet blir problem: handikappforskning, kontext och social interaktion

  • Lars-Christer Hydén
  • Claes Nilholm
  • Kristina Karlsson

Abstract

I artikeln argumenterar författarna för försök att inom handkappforskningen gå utöver traditioner av att den medicinska kroppsuppfattningen  är ett bärande element i analyser av det sociala.
Publicerad
2016-03-08
Sektion
Artiklar