1921 Vol. 24 no. 3

  • Nils Herlitz
  • Helge Granfelt
  • Ragnar Lundborg

Abstract

Nils Herlitz: Ett och annat om självstyrelsens betydelse i svensk förvaltningshistoria (forts.). Helge Granfelt: Trippelallianstraktaten av år 1882. Dess tillkomst och betydelse (forts.). Ragnar Lundborg: De brittiska dominiernas och lydstaternas rättsliga ställning. Översikter och meddelanden: I. Politik: Konstitutionella frågor vid 1921 års riksdag. Av J . E. Nilsson. II. Statistik och ekonomi: Internationell statistik och Nationernas förbund. Internationella arbetsbyrån i Genève. Senator- Luigi Bodio Av S. D. Wicksell. Litteraturgranskningar: Bo Gabriel de Montgomery, Politique financière d'aujourd'hui principalement en considération de la situation financière et économique en Suisse, anm. av Bertil Ohlin. Fahlbeckska stiftelsen : Berättelse över dess verksamhet och förvaltning under är 1920.
Sektion
Nummer