Introduktion

  • Klas-Göran Karlsson

Abstract

I vår nutida värld står de historiska jubileerna som spön i backen. Historiens regelbundna återkomst i jämna årtal, det vill säga det faktum att det är femtio, hundra eller trehundrafemtio år sedan något minnesvärt i historien inträffade, tycks frammana något viktigt i vår tid. Det är förvisso inte något nytt att historiska händelser tillmäts stor sentida betydelse. Historien behöver sina nedslag, milstolpar och gränsmärken i tid och rum för att fylla sin grundfunktion att orientera och ge mening, Vi tycks ha ett närmast existentiellt behov av att kunna urskilja sådant som trotsar tidens tand och går igen. Icke desto mindre verkar vi just nu särskilt upptagna av att jubilera. Det framstår därmed också som vetenskapligt intressant att förklara och förstå varför det är så, och mera allmänt vilka drivkrafter och mekanismer som finns bakom historiska jubileer.
Sektion
Uppsatser