Forskning om lokalt och urbant i Sverige

  • Anders Lidström
  • Jon Pierre

Abstract

Sverige, på samma sätt som de flesta andra länder i världen, genomgår en fortsatt och genomgripande urbanisering. Även om företeelsen inte är ny och fundamentalt hänger samman med ekonomiska drivkrafter, har dess uttryck förändrats under de senaste femtio åren. Länge var det jordbrukets rationalisering och industrisamhällets framväxt som bidrog till omflyttningar från landsbygd till stad. Under de senaste decennierna har industrisysselsättningen i hög grad flyttat till andra länder och i stället är det kunskapssamhället med specialiserade tjänster och kreativa näringar, tillsammans med ett ökande antal nyanlända som gärna söker sig till storstadsregionerna, som medverkat till att delar av landet ökar i befolkning medan andra tappar. Idag är det framför allt storstadsregionerna och universitetsorterna samt kommuner med attraktiva turistoch fritidsmiljöer som växer.
Publicerad
2017-12-05
Sektion
Uppsatser