Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap

Författare

  • Johan P. Olsen

Abstract

Syv svenske kollegaer har presentert interessante utfordringer i forbindelse med min Westerståhl-forelesning om forholdet mellom det gode styresett og det gode samfunn. Det gjelder politisk praksis: om den skandinaviske styreformen i et nytt århundre vil utvikles slik at den bidrar til gode samfunn, eller om pågående endringer vil gjøre det vanskeligere for denne demokrati-modellen å stå frem som et internasjonalt forbilde. Det gjelder også statsviten- skapelig teori: om den politiske orden og politikkens bidrag til det gode sam- funn og den relative forklaringskraften til politiske aktører, institusjoner og samfunnsprosesser.

Författarbiografi

Johan P. Olsen

Johan P. Olsen är verksam vid Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo.

Downloads

Publicerad

2015-06-26

Nummer

Sektion

Uppsatser