A Start for Implementing ORCID in the Swedish Research Information Infrastructure

  • Jonas Gilbert

Abstract

Texten presenterar i korthet det projekt kring författaridentifikatorer och publikationsdatabaser som Kungliga biblioteket finansierade under 2012 under projektledning av Stockholms universitetsbibliotek med deltagande av biblioteken vid Chalmers, Karolinska Institutet samt Malmö högskola. 

Section
Articles