Altmetrics: an alternate perspective on research evaluation

Authors

  • Pernille G. Rasmussen Medical Library, Aalborg University Hospital, 9000 Aalborg, Denmark.
  • Jens Peter Andersen Royal School of Library and Information Science, University of Copenhagen, 9220 Aalborg E, Denmark.

Abstract

Altmetrics er en ny tilgang til kvantitativ forskningsevaluering, der anvender sociale medier og anden Internet-baseret data, for at evaluere forskningens indflydelse fra andre vinkler end traditionel bibliometrisk forskningsevaluering. Særligt muligheden for at evaluere samfundspåvirkninger adskiller sig, og kan supplementere anden form for evaluering. I denne artikel præsentereres denne nye metodologi sammen med de væsentligste værktøjer og datakilder. Såvel eksisterende som potentielle anvendelser præsenteres og diskuteres og nogle af feltets problemstillinger inddrages i diskussionen, med henblik på at belyse såvel fordelene som udfordringerne ved altmetrics.

 

På linje med den stadig begrænsede forskning om emnet anses det nye område som et væsentligt potentiale for evaluering af alternative aspekter af forskningsimpact, men som et supplement, og på ingen måde en erstatning for bibliometri.

 

----

 

A novel approach to quantitative research assessment has arrived under the name altmetrics, using social media and Internet-based data to evaluate research impact from other angles than traditional evaluative bibliometrics. Especially the potential for evaluating societal impact is different, and may supplement other evaluations. This paper gives an introduction to the new methodology, and presents some of the key tools and data sources. Both existing and potential applications are presented and discussed, and some of the problems of the field are drawn into the discussion, to highlight both the advantages and challenges of altmetrics.

 

In line with the still fairly limited research on the subject, this paper considers the new field to have potential for evaluating alternative aspects of impact, but as a supplement to, and in no way a replacement for bibliometrics. 

Downloads

Issue

Section

Articles