Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer

  • Charlotte Soneson Matematikcentrum, Lunds Universitet
  • Anna Torstensson Matematikcentrum, Lunds Universitet
Nyckelord: självbild, stereotyp, teknolog

Abstract

Självbild och bilden av en typisk teknolog undersöktes hos civilingenjörsstudenter på LTH med personlighetstestet Adjective Check List. Vi fann stora skillnader mellan självbild och stereotypbild. Undersökningen visade också att dessa skillnader till viss del såg olika ut bland manliga och kvinnliga studenter, och skillnaden mellan kvinnornas genomsnittliga självbild och deras genomsnittliga bild av en typisk teknolog var då större än motsvarande skillnad bland männen.


Publicerad
2013-01-15
Sektion
Artiklar