Högre utbildning har bytt webbplats. För att skicka in nya bidrag eller för att ta del av äldre och innevarande nummer - gå till hogreutbildning.se.

/Redaktionen

Högre utbildning has moved. To submit manuscripts or read articles and issues - please go to hogreutbildning.se.

/The editorial board